top of page
man%20in%20blue%20jacket%20and%20blue%20

Reklamasyon Asirans pou Vòl & Vandalism

ASISTANS PIBLIK ADJUSTER AK RETRAITE AK PWOPRIYETE KI DOMAJE

Nou Asiste w ak Reklamasyon Asirans Diminisyon & Collapse

vandalism insurance

Vandalism

Vandalism se nenpòt destriksyon ekspre oswa domaj nan pwopriyete piblik oswa prive. Men kèk egzanp sou kraze brize:

(...)

 • Sale gazon

 • Koupe Pye bwa (san pèmisyon)

 • Voye ze

 • Kase Windows

 • Mete dife

 • Flite penti sou pwopriyete lòt moun

 • Balisage

 • Mete Lakòl nan Locks

 • Kawotchou koupe

 • Keying (grate) penti

 • Voye soulye sou liy kouran oswa estrikti ki sanble

 • Sakaje yon pwopriyete

 • Inonde yon kay pa bouche yon koule ak kite dlo a kouri

 • Rale moute Plant yo soti nan rasin yo san pèmisyon

KALITE REKLAMASYON

KONTAKTE NOU

image (2).png
Web Consultation

Vòl ak eksperyans ajistè domaj vandalis

Nou se sèvis konplè
Ajisteman Reklamasyon Asirans Pwopriyete

bottom of page